Proizvodni centri /

Kovačica

Kovacica

Fabrika šećera “Jedinstvo“ osnovana je 1976. godine, a prvu kampanju prerade šećerne repe ostvarila je 1978. godine. Do sada je u fabriku investirano 10 miliona evra.

Lokacija:
Proizvodni centar Kovačica, između Pančeva i Zrenjanina, 45km od Beograda. Strateški dobro povezana sa važnijim putevima i železničkim pravcima.

Zaposleni:
U fabrici šećera radi 128 stalno zaposlenih radnika, 13 radnika na određeno vreme i oko 120 sezonskih radnika.

Kapaciteti:
Nakon što je fabrika privatizovana 2002. godine, dnevni kapaciteti prerade šećerne repe sa nekadašnjih 4.000 tona dostižu današnjih 7.000 tona. Na godišnjem nivou kapaciteti prerade šećerne repe iznose 700.000 tona, dok se dnevno proizvode 1.000 tona šećera.

ISO14001-2004 fss GMP+FSA

Preuzmite sertifikate:

Kovačica ISO14001:2004 CH06/0314 Kovačica ISO14001:2004 CH06/0314

Kovačica FSCC22000 CH13/1840 Kovačica FSCC22000 CH13/1840

Kovačica GMP+B2(2010) 1102/966693 Kovačica GMP+B2(2010) 1102/966693

Politika zaštite životne sredine Kovačica 2016 Politika zaštite životne sredine Kovačica 2016

Košer sertifikat Kovačica Košer sertifikat Kovačica