Proizvodni centri /

Pećinci

Pecinci

Nekada fabrika šećera „Donji Srem” , a danas Proizvodni centar u Pećincima je jedna je od najmodernijih u regionu. Tokom kampanje prerade šećerne repe, ova fabrika beleži najveći preradni kapacitet.

Lokacija:
Proizvodni centar Vrbas, 1,5 km južno od naselja Pećinci i 45 km zapadno od Beograda.

Zaposleni:
U fabrici šečera radi 127 stalno zaposlenih radnika, 7 radnika na određeno vreme i oko 140 sezonskih radnika.

Kapaciteti:
Fabrika dnevno preradi 8.000 tona repe i proizvede 1.150 tona šećera. Na godišnjem nivou kapaciteti prerade šećerne repe dostižu 800.000 tona, što predstavlja petinu godišnjeg roda repe u Srbiji.

ISO14001-2004 fss GMP+FSA

Preuzmite sertifikate:

Pećinci ISO14001:2004 CH06/0321 Pećinci ISO14001:2004 CH06/0321

Politika zaštite životne sredine Pećinci 2016 Politika zaštite životne sredine Pećinci 2016

FSSC 22000 Sertifikat Pećinci -do 2019 FSSC 22000 Sertifikat Pećinci -do 2019

Certificate Sunoko Pecinci GMP007977 Certificate Sunoko Pecinci GMP007977

 Košer-sertifikati-PC PEĆINCI Košer-sertifikati-PC PEĆINCI