Monitoring cerkospore

22.06.2015. | Saveti

Daljim praćenjem stanja na terenu na nekoliko lokaliteta u navodnjavanju i suvom ratarenju je pređen prag štetnosti gde je i data preporuka za prvi tretman.

Molimo sve proizvođače da i dalje intenzivno prate stanje na svojim parcelama i samo u slučaju kada je pređen prag štetnosti da prskaju. Nikako ne preporučujemo preventivno prskanje fungicidima.

Kada bude vreme za prvi tretman nikako NE koristiti preparate iz grupe strobilurina, već kombinaciju triazola i hlorotalonila (npr. Rias 0,35 + Bravo 1,5l/ha) ili Duett ultra 0,6l/ha.

Detaljnije o ovoj temi pogledajte u brošuri o cerkospori.