Monitoring cerkospore

02.07.2015. | Saveti

Daljim praćenjem stanja na terenu na većem delu parcela pronađeno je više od 5% zaraženih listova sa pegama cerkospore.

Preporučujemo da proizvođači i dalje prate brojnost pega, a gde je pređen prag od 5% i više, da prskaju u roku od 2-3 dana.

Kombinacija preparata koju preporučujemo je Bravo 1-1,5 l/ha + Rias 0,35 l/ha; Dakoflo 720 1-1,5 l/ha + Rias 0,35 l/ha ili Duett ultra 0,6 l/ha

Detaljnije o ovoj temi pogledajte u brošuri o cerkospori.