Zaštita od korova

08.04.2016. | Saveti
Zaštita od korova

U cilju efikasne zaštite šećerne repe od korova neophodno je planirati bar tri tretmana posle nicanja repe na svakih 8–10 dana, po potrebi. Pri tome treba ciljano kombinovati herbicide u zavisnosti od prisutnih korova, a doze prilagoditi usevu i uslovima spoljne sredine. Korovi se najefikasnije suzbijaju u fazi KOTILEDONA nezavisno od faze razvoja repe. Kod pojedinih korova kao npr. abutilona i pepeljuge prskanje u kasnijim fazama ne daje očekivani rezultat.

Zbog smanjenja rizika od oštećenja repe, savetuje se da se preparati sa etofumesatom (npr. Belvedere forte, BetanalMaxxPro i sl.) NE koriste u prvom prskanju.

Ukoliko nije korišćen u prva dva post em tretmana, preporučuje se dodatak Goltix Golda 2-3l/ha u poslednjem post tretmanu radi suzbijanja letnjeg spektra korova. Maksimalna količina podeljena u tri post tretmana je 3-4l/ha.

U zaštiti od korova treba posebno voditi računa o sledećem:

  • NE mešati herbicide za širokolisne korove sa graminicidima
  • Razmak između tretiranja širokolisnih i uskolisnih korova mora biti bar 7 dana
  • Organofosforni insekticidi i herbicidi moraju biti primenjeni u razmaku od najmanje 48 sati
  • Nakon primene herbicida za suzbijanje višegodišnjih korova (rizomski sirak, palamida …) ne sme se špartati narednih 15-20 dana
  • Voditi računa o rezidualnom dejstvu herbicida korišćenih u predusevu
  • Optimalna temperatura za tretiranje je 15–20°C
  • Svako tretiranje na temperaturama preko 25°C izaziva ožegotine na biljkama šećerne repe
  • Ako korovi prerastu osetljivu fazu, dozu ne treba povećavati, već istu podeliti na dva dela i prskati dva puta u razmaku od 3–4 dana
  • Dodavanjem okvašivača u količini od 0,1 do 0,15 % povećava se prijanjanje preparata za biljku