Štetočine u usevu šećerne repe

04.06.2016. | Saveti
Štetočine u usevu šećerne repe

Tokom pregleda useva na više lokaliteta, registrovano je prisustvo sovica gama i lisnih vašiju.

Visoke temperature u narednom periodu usloviće intenzivniju pojavu štetočina pa se proizvođačima preporučuje redovan obilazak parcela. Ukoliko se u usevima utvrdi oštećenje 20-25% oštećene lisne površine od larvi sovice gama ili 30 vaši na 50 % biljaka potrebno je uraditi tretman sa nekim od navedenih insekticida:

Anthocid-D, Nurelle-D, Konzul  (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5-2 l/ha

Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha

Pyrinex 48-EC, Kozma (hlorpirifos) 1,5 l/ha

 

Za više informacija se obratite našim savetodavcima ili posetite sajt PIS Vojvodine

http://www.pisvojvodina.com/