Cercospora beticola – prvi tretmani

17.06.2016. | Saveti
Cercospora beticola – prvi tretmani

Prve pege cerkospore su pronađene na osetljivijim sortama šećerne repe na nekoliko lokaliteta u suvom ratarenju i u uslovima navodnjavanja.  

Na nekim lokalitetima je ostvaren prag štetnosti ili je blizu, te u tom slučaju savetujemo prskanje fungicidima. Ne prskati ukoliko nema pega cerkospore.

Za prvi tretman nikako NE koristiti preparate iz grupe strobilurina, već kombinaciju sistemičnog fungicida iz grupe triazola i kontaktnog fungicida (a.m. hlorotalonil), npr. Rias 0,4 + Bravo 1,5l/ha.

Detaljnije o ovoj temi pogledajte u brošuri o cerkospori.