Monitoring cerkospore

21.06.2016. | Saveti
Monitoring cerkospore

Prve pege cerkospore su pronađene na osetljivijim sortama šećerne repe na većini lokaliteta u suvom ratarenju i u uslovima navodnjavanja.  

Na nekim lokalitetima je ostvaren prag štetnosti ili je blizu, te u tom slučaju savetujemo prskanje fungicidima. Ne prskati ukoliko nema pega cerkospore.

Za prvi tretman nikako NE koristiti preparate iz grupe strobilurina (npr. Sphere, Amistar extra, Mercury, Opera, Acanto plus, Teatar plus i sl.), već kombinaciju sistemičnog fungicida iz grupe triazola i kontaktnog fungicida (a.m. hlorotalonil), npr. Rias 0,4 + Bravo 1,5l/ha.

Detaljnije o ovoj temi pogledajte u brošuri o cerkospori.