Cercospora beticola – drugi tretman

07.07.2016. | Saveti
Cercospora beticola – drugi tretman

Pregledom terena je utvrđeno da je na delu useva šećerne repe koje su tretirane pre poslednje veće kiše ostvaren prag štetnosti za drugi tretman ili je on blizu, te je neophodno uraditi tretman. Takođe i parcele koje su tretirane nakon toga treba pregledati i ukoliko su se pojavile nove pege na max. 25% listova, tretirati.

Za drugi tretman preporučujemo kombinaciju sistemičnog i kontaktnog fungicida. Ukoliko u prvom tretmanu nije korišćen, prskati sa Duett ultra 0,6l/ha uz obavezni dodatak hlorotalonila, npr. Bravo 1,5l/ha. Ukoliko je u prvom tretmanu korišćen fungicid sa aktivnom materijom thiophanat-methyl (npr. Duett ultra) u drugom tretmanu uz kontaktni fungicid koristiti sistemični preparat iz grupe triazola (npr. Rias, Cebit i sl. u dozi 0,4 l/ha).

Detaljnije o ovoj temi pogledajte u brošuri o cerkospori.