Tretman protiv cerkospore

19.07.2016. | Saveti

Usevi šećerne repe koji su tretirani pre velike kiše proteklog vikenda su ostali bez zaštite kontaktnim fungicidom, a s obzirom da su povoljni uslovi za razvoj cerkospore, potrebno je pregledati useve i po pojavi novih pega planirati novi tretman čim uslovi dozvole.

Za tretman preporučujemo kombinaciju sistemičnog i kontaktnog fungicida. Ukoliko je u pitanju drugi tretman, prskati sa Duett ultra 0,6l/ha ako nije prethodno korišćen, uz obavezni dodatak hlorotalonila, npr. Bravo 1,5l/ha; a ukoliko je u pitanju treći tretman koristiti preparate iz grupe triazola u kombinaciji sa hlorotalonilom.

Za sva pitanja se obratite našim savetodavcima.