Povoljni uslovi za širenje cerkospore

02.08.2016. | Saveti

Na više lokaliteta primećeno je intenzivno širenje zaraze, iako su tretmani rađeni pre desetak dana. To je posledica veoma povoljnih uslova za razvoj bolesti, ali i zbog skraćenog perioda dejstva fungicida.

Savetujemo da se češći pregledaju usevi i po potrebi izvrši tretman, a sve u dogovoru sa savetodavcima iz šećerane. Smatramo da kod useva na kojima su poslednje kiše bile obilne, a tretman urađen pre desetak dana, u većini slučajeva treba ponoviti prskanje. Po potrebi ubaciti insekticid, ako je povećana brojnost lisnih sovica. Pri odabiru sistemika upotrebiti preparat sa drugim mehanizmom delovanja u odnosu na poslednji tretman, uz obaveznu primenu kontaktnih fungicida (Bravo, Dakoflo, Balear…) i okvašivača.