Novi tretman protiv cerkospore

16.08.2016. | Saveti

Uočava se povećanje broja pega cerkospore kako na starijem tako i na mlađem liscu kao posledica povoljnih uslova za širenje infekcije u prethodnom periodu.

S obzirom da se u narednom periodu najavljuje nestabilno vreme sa padavinama i povoljnim temperaturama koje će omogućiti nove infekcije i dalje širenje bolesti, a u cilju očuvanja lisne mase i omogućavanja nakupljanja šećera u korenu, neophodno je kod useva za oktobarska i kasnija vađenja uraditi još jedan tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida. Prilikom izbora sistemika voditi racuna o korišćenju aktivnih materija različitog mehanizma delovanja. Voditi računa o poštovanju karence (Rias 21 dan; Duett ultra 42 dana…)

Za sva pitanja kontaktirajte Agroservis šećerane.