Dan polja šećerne repe

02.06.2017. | Aktuelnosti
Dan polja šećerne repe

Tradicionalna manifestacija održala se ove godine na parceli imanja „Agrounija” d.o.o. kod Inđije,  u organizaciji kompanije Sunoko, članice MK Group. Kompanija Sunoko je poljoprivrednicima predstavila aktuelno stanje na tržištu šećerne repe, nove tehnologije, kao i najsavremeniju poljoprivrednu mehanizaciju koja se koristi u cilju povećanje prinosa šećerne repe.

„Ove godine je u Srbiji šećernom repom zasejano oko 60.000 ha. Promenljivi vremenski uslovi koji su uključivali ekstremno visoke temperature krajem marta, a potom i izrazito niske temperature, mraz i sneg tokom aprila, uticali su na to da danas imamo deo površina sa izrazito neujednačenim biljkama i sklopove koji su 5-10% manji u odnosu na prethodnu godinu”, izjavio je tom prilikom mr Ljubiša Radenković, direktor kompanije Sunoko.

G. Radenković je istakao i da se tržište šećera relativno oporavilo što daje dodatnu ekonomsku stabilnost ovoj privrednoj grani. „Sveukupne promene na svetskom tržištu, a pogotovo reforma na tržištu Evropske Unije u smislu ukidanja proizvodnih kvota od oktobra ove godine, povećaće pritisak na tržište, te se ne može očekivati povećanje cene šećera. Upravo iz tog razloga, povećanje profita i održanje konkurentnosti šećerne repe može se postići jedino boljim prinosom šećera po hektaru”, objasnio je g.Radenković i istakao da je za to neophodna primena najnovijih saznanja i poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse.

DD175626.jpg

Istovremeno, neophodna je i promena politike zakupa državnog zemljišta na dugoročni model jer bi se na taj način doprinelo proširenju plodoreda, a samim tim olakšalo i planiranje ukupne ratarske proizvodnje i zaštite useva. Često se, zbog kasnog ulaska u posed, dešava da se obrada zemljišta i đubrenje vrši nablagovremeno i neadekvatno što značajno utiče na manje prinose i slabije opšte stanje šećerne repe. „U Srbiji postoje proizvođači koji ostvaruju prinose šećera i preko 11 i 12 t po hektaru, ali je prosek od oko 9-10 t/ha i dalje na relativno niskom nivou u odnosu na zapadnoevropske proizvođače, što znači da postoji ogroman potencijal za unapređenje ove proizvodnje”, dodao je g.Radenković.

U prethodnih nekoliko godina štete izazvane pojavom Cerkospore su bile značajne, zbog čega je pokrenuta široka koordinisana akcija svih relevantnih učesnika sa ciljem da se postigne pun uspeh u zaštiti useva, odlični prinosi i visoke zarade. G. Radenković istakao je da je Sunoko u prošloj godini uspeo da značajno unapredi zaštitu od ovog uzročnika bolesti kao i da je u narednom periodu potrebno posvetiti dodatnu pažnju kako bi list ostao što zdraviji i obezbedio bitnu pretpostavku za osiguranje što boljih prinosa i sadržaja šećera.

Skupovi poput „Dana polja šećerne repe” jedan su od načina da najnovija saznanja i tehnologije u proizvodnji te poljoprivredne kulture pronađu put do njihove praktične primene.