Cercospora beticola- nastavak prvog tretmana

28.06.2017. | Saveti
Cercospora beticola- nastavak prvog tretmana

U toku su veoma povoljni uslovi za dalje širenje infekcije cerkosporom. Na velikom broju lokaliteta u Bačkoj i severnom Banatu su epidemijski pragovi štetnosti ostvareni ili su blizu ostvarenja, te se preporučuju hemijske mere zaštite ukoliko su potrebne. Na svim terenima je neophodno intenzivno praćenje stanja na parcelama, posebno na parcelama sa uskim plodoredom, na osetljivijim sortama, na navodnjavanim parcelama ili repi koju je oštetio grad.  

Za prvi tretman koristiti kombinaciju sistemičnog fungicida iz grupe triazola i kontaktnog fungicida (a.m. hlorotalonil), npr. Rias 0,3 + Bravo 1,5l/ha.