Cercospora beticola- nastavak prvog tretmana

06.07.2017. | Saveti
Cercospora beticola- nastavak prvog tretmana

Na velikom broju lokaliteta u Bačkoj i severnom Banatu su epidemijski pragovi štetnosti za I tretman ostvareni ili su blizu ostvarenja, te se preporučuju hemijske mere zaštite ukoliko nisu sprovedene i ako su potrebne.

Za prvi tretman koristiti kombinaciju sistemičnog fungicida iz grupe triazola i kontaktnog fungicida (a.m. hlorotalonil), npr. Rias 0,3 + Bravo 1,5l/ha.

Na manjem broju lokaliteta i pojedinim parcelama beleži se II epidemijski prag, odnosno na 25% listova prisustno je 3 do 5 pega. U slučaju da je prvi tretman urađen, preporučuje se obilazak parcela i pregled na prisustvo pega na listovima šećerne repe. Ukoliko se registruje nivo pega u visini praga sprovesti II tretman kombinacijom sistemičnog i preventivnog fungicida, npr. a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol  – npr. Duett ultra 0,6 l/ha +  Bravo 1,5l/ha.