Cerkospora beticola – povoljni uslovi

08.08.2017. | Saveti
Cerkospora beticola – povoljni uslovi

S obzirom da su na velikom delu terena u toku povoljni uslovi za nove infekcije cerkosporom i da se u narednim danima očekuje dalje širenje zaraze, proizvođačima se preporučuje da obavezno pregledaju useve šećerne repe i u slučaju potrebe, tj. pojave novih pega izvrše tretman. Veliki deo useva je usled suše i ekstremno visokih temperatura odbacio donje, a deo i srednje lišće i neophodno je očuvati preostalu lisnu masu koliko god je to moguće.

Obavezno uz sistemični fungicid koristiti preventivni preparat na bazi hlorotalonila.

Za parcele koje su planirane za ranija vađenja, voditi računa o karenci preparata.

Za sva pitanja vezana za vreme tretmana i izbor fungicida potrebno je da se konsultuju sa savetodavcima Agroservisa kompanije Sunoko.