Cerkospora beticola – povoljni uslovi

25.08.2017. | Saveti
Cerkospora beticola – povoljni uslovi

Nakon padavina prošlog vikenda, 20. i 21.avgusta su ostvareni povoljni uslovi za nove infekcije cerkosporom. Na parcelama za oktobarska i kasnija vađenja na kojima je od prethodnog tretmana prošlo dve nedelje, potrebno je izvršiti pregled i u slučaju pojave novih pega izvršiti hemijski tretman.

Obavezno uz sistemični fungicid koristiti preventivni preparat.

Za sva pitanja vezana za vreme tretmana i izbor fungicida potrebno je da se konsultuju sa savetodavcima Agroservisa kompanije Sunoko.