Predsetvena priprema i setva

18.01.2018. | Saveti
Predsetvena priprema i setva

Cilj predsetvene pripreme je idealno poravnato zemljište sa sabijenom posteljicom i rastresitim prekrivačem u setvenom sloju zemljišta koji će omogućiti idealne uslove za ujednačeno i brzo klijanje i nicanje semena. Neophodan preduslov za to je zatvorena brazda u jesen. Ukoliko to nije slučaj, neće biti moguće kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu u samo jednom prohodu neposredno pre setve.

Sve greške u obradi zemljišta i kasnije predsetvenoj pripremi i setvi u startu utiču na značajan gubitak potencijalnog prinosa.

Savete o ovoj temi pročitajte u flajeru: 16-02-27-Sunoko-Predsetvena priprema i setva-Flajer