Cercospora beticola – pojava simptoma

12.06.2018. | Saveti
Cercospora beticola – pojava simptoma

S obzirom da je na velikom broju lokaliteta u prethodnom periodu bilo povoljnih uslova za primarnu infekciju sa cerkosporom i da su pronađene prve pege sa konidijama cerkospore neophodno je da se u narednom periodu intenzivno pregledaju parcele i prati širenje simptoma bolesti. Prve pege cerkospore se obično očekuju na ranijim setvama, osetljivijim sortama, u uslovima navodnjavanja, ukoliko je uzak plodored, na zakorovljenim parcelama, u slučaju prekomernog đubrenja azotnim đubrivima (bujnije biljke). 

Ne treba prskati pre epidemijskog praga odn. kada na  50% pregledanih biljaka ima bar jedna pega cerkospore ili kada je on blizu. Pregleda se uzorak od 100 biljaka, ravnomerno po dijagonali parcele, 10 grupa po 10 biljaka.

Ukoliko proizvođači nisu sigurni da li je u pitanju pega cerkospore, najbolje je da pozovu naš Agroservis ili lišće sa pegama odnesu u najbližu PSS i da obavezno napomene koliki je broj potpuno zdravih listova u uzorku, ukoliko nije donet čitav uzorak.

Kada bude vreme za prvi tretman nikako NE koristiti preparat iz grupe strobilurina, već kombinaciju triazola i hlorotalonila (npr. Rias 0,3 l/ha + Bravo 1,5l/ha ili npr. Propulse 1,2 l/ha + Bravo 1,5l/ha ).