Monitoring cerkospore – početak tretmana

22.06.2018. | Saveti
Monitoring cerkospore – početak tretmana

U prethodnih nekoliko dana je registrovano značajno povećavanje intenziteta zaraze gljivicom Cercopora beticola. Na više lokaliteta u Bačkoj i severnom delu Banata je registrovana brojnost pega Cercosporae blizu epidemisjkih pragova za sprovođenje hemijskih mera zaštite, uglavnom na parcelama sa uskim plodoredom, na osetljivijim sortama, ranijim setvama i na navodnjavanim parcelama. S obzirom na veoma povoljne uslove, a da se situacija jako razlikuje od parcele do parcele, neophodno je sa posebnom pažnjom pregledati useve i u slučaju ostvarenja praga ili ukoliko je on blizu, izvršiti tretman. Epidemijski prag je ostvaren kada na  50% pregledanih biljaka postoji bar jedna pega cerkospore. Pregleda se uzorak od 100 biljaka, ravnomerno po dijagonali parcele, 10 grupa po 10 biljaka.

Kada bude vreme za prvi tretman, koristiti kombinaciju sistemičnog fungicida iz grupe triazola i kontaktnog fungicida (a.m. hlorotalonil), npr. Rias 0,3 + Bravo 1,5l/ha ili npr. Propulse 1,2 + Bravo 1,5l/ha.