Cercospora beticola – drugi tretman

17.07.2018. | Saveti
Cercospora beticola – drugi tretman

U prethodnoj nedelji su na većem delu terena vladali povoljni vremenski uslovi koji su omogućili dalje širenje infekcije cerkosporom. Neophodno da proizvođači pregledaju parcele i SAMO u slučaju potrebe za drugim tretmanom, tj. ako je ostvaren prag od 25% listova sa pegama ili je on blizu, da izvrše tretman. 

Preporuka za drugi tretman je kombinacija sistemičnog fungicida sa sadržajem tiofanat-metila i kontaktnog fungicida, npr. Duett ultra 0,6 l/ha + Bravo 1,5 l/ha. Ukoliko je u prvom tretmanu korišćen fungicid sa aktivnom materijom tiofanat-metil koristiti fungicid iz grupe triazola (npr. Rias 0,3 l/ha + Bravo 1,5 l/ha).