Cerkospora beticola – povoljni uslovi

26.07.2018. | Saveti

Na pojedinim parcelama na kojima je tretman protiv cerkospore urađen pre oko dve nedelje se uočava širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe. S obzirom na veoma povoljne uslove za razvoj ovog patogena prethodnih dana i najavu novih padavina potrebno je pregledati useve i po potrebi izvršiti tretman. Situacija na terenu je veoma razlicita, pa je na nekim parcelama potrebno pratiti prag za drugi tretman (25% lisca sa pegama), dok je na drugim na redu treći tretman.

U slučaju potrebe , tretirati kombinacijom fungicida sa preventivnim i sistemičnim mehanizmom delovanja, pri čemu kod sistemika treba promeniti mehanizam delovanja.