Cercospora beticola – izuzetno povoljni uslovi

06.08.2018. | Saveti

S obzirom da na većini lokaliteta u Vojvodini već duže vreme vladaju veoma povoljni uslovi za dalje širenje cerkospore, u slučaju da je od prethodnog tretmana prošlo oko dve nedelje i da je pregledom useva uočeno širenje simptoma pegavosti lista šećerne repe, potrebno je izvršiti tretman.

Kako su dnevne temperature visoke, a ujutro rosa, tretmane je najbolje raditi u večernjim satima. Tretirati kombinacijom fungicida sa preventivnim i sistemičnim mehanizmom delovanja, pri čemu kod sistemika treba promeniti mehanizam delovanja. Kod parcela namenjenih za vađenje na početku kampanje potrebno je voditi računa o karenci fungicida. Za više informacija se obratite našim savetodavcima.