Tretman protiv cerkospore za kasnija vađenja repe

28.08.2018. | Saveti

S obzirom da i dalje vladaju povoljni uslovi za širenje cerkospore i da se pregledom biljaka registruje širenje simptoma ovog prouzrokovača bolesti lista šećerne repe, preporučujemo pregled useva. Ukoliko je od poslednjeg tretmana prošlo blizu dve nedelje, u cilju zaštite lisne mase i sprečavanja retrovegetacije, proizvođačima koji planiraju kasnije vađenje šećerne repe, preporučujemo novi tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja. Pri tome, kod sistemičnog preparata treba izabrati fungicid sa drugačijim sistemom delovanja. Proizvođači se u svakom slučaju trebaju posavetovati sa savetodavcima iz našeg tima.