Cercospora beticola – pojava simptoma

05.06.2019. | Saveti
Cercospora beticola – pojava simptoma

S obzirom da je na većini lokaliteta u prethodnom periodu bilo veoma povoljnih uslova za primarnu infekciju sa cerkosporom i da su pronađene prve pege sa konidijama cerkospore neophodno je da se u narednom periodu intenzivno pregledaju parcele i prati širenje simptoma bolesti. Prve pege cerkospore se obično očekuju na ranijim setvama, osetljivijim sortama, u uslovima navodnjavanja, ukoliko je uzak plodored, na zakorovljenim parcelama, u slučaju prekomernog đubrenja azotnim đubrivima (bujnije biljke).

U narednom periodu prognozira se povećanje temperature i uz visoku vlažnost možemo očekivati ubrzanu pojavu i razvoj infekcije. Preporučujemo da proizvođači pregledaju usev, prate nivo zaraze i konsultujetu sa savetodavcem iz šećerane o početku tretmana.

Obavezna je kombinacija kontaktnog fungicida, sistemika i okvašivača u svakom tretmanu. Kontaktni fungicid: hlorotalonil (npr. Bravo,Balear,Dakoflo…) 1,5l/ha ILI bakarni preparati (Blauvit ili Funguran OH – 2kg/ha).

Količina vode 300l/ha, ne prskati po rosi, jakom vetru i visokim temperaturama.