Repina i kukuruzna pipa

04.04.2020. | Saveti
Repina i kukuruzna pipa

Siva repina pipa prezimljava kao imago u starim repištima na dubini od 20-35 cm. U proleće se imago javlja kada je temperatura zemljišta između 6 i 10⁰C na dubini 5-10 cm, a temperatura vazduha od 15 do 25⁰C .
Na početku dok je temperatura vazduha do 20⁰C imaga ne mogu da lete, ali sa daljim porastom temerature vazduha pipa leti. Nakon prezimljavanja imaga su polno nezrela i za formiranje polnih elemenata hrane se sa mladim biljkama šećerne repe.

Proizvođačima se preporučuje nekoliko preventivnih mera u cilju zaštite useva od ove štetočine:

  • plodored – prostorna izolacija
  • rana setva, setva semena sa većom energijom klijanja u cilju ranijeg i bržeg prerastanja osetljvih faza
  • setva lovnih pojaseva –gusto posejana repa na ivičnim delovima novog repišta
  • kopanje lovnih kanala najpre oko starih repišta, a zatim i oko novih repišta koji se po potrebi zaprašuju odgovarajućim insekticidima
  • svakodnevno obilaženje površina pod šećernom repom u najtoplijem delu dana.

Pojava repine pipe primećena je u svim proizvodnim regionima. Najavljeni porast temperature dovešće ubrzo do njene masovne pojave. S obzirom da se prve setve repe nalaze u najosetljivijim fazama razvoja, savetujemo da se parcele intezivno obilaze u najtoplijem delu dana. Posebnu pažnju treba obratiti na parcele pored starih repišta. U slucaju njene brojnosti veće od 1 jedinke na 10 m2 treba je suzbijati (1,5-2 l/ha preparata na bazi cipermetrin 50g + hlorpirifos 500g, npr. Nurelle D, Konzul, Callifos super).

Na parcelama gde je predusev kukuruz prisutna je kukuruzna pipa koja može značajno ostetiti usev repe. U slučaju da ima 3 od 10 oštećenih biljaka potrebno je tretirati (1,5 l/ha napred navedenim preparatima).