Cerkospora beticola – pojava simptoma

15.06.2020. | Saveti
Cerkospora beticola – pojava simptoma

S obzirom da je na većini lokaliteta u prethodnom periodu bilo veoma povoljnih uslova za primarnu infekciju sa cerkosporom, registrovane su prve pege sa konidijama cerkospore. U narednom periodu se prognozira rast temperature i česte padavine, te se može očekivati ubrzana pojava i razvoj infekcije.

Stoga, preporučujemo da se čim uslovi dozvole izvrši tretman kombinacijom kontaktnog fungicida, sistemika (Unify 0,9l/ha) i okvašivača na bazi pinoleina. Kontaktni fungicidi koji se mogu koristiti su na bazi hlorotalonila (Bravo, Dakoflo i sl.) 1,5l/ha ILI bakarni preparati (Blauvit ili Funguran OH – 2kg/ha). Količina vode pri tome je 250-300l/ha, ne treba prskati po rosi, jakom vetru i visokim temperaturama.