Pojava repine pipe

01.04.2021. | Saveti
Pojava repine pipe

Siva repina pipa prezimljava kao imago u starim repištima na dubini od 20-35 cm. U proleće se imago javlja kada je temperatura zemljišta između 6 i 10⁰C na dubini 5-10 cm, a temperatura vazduha od 15 do 25⁰C .
Na početku dok je temperatura vazduha do 20⁰C imaga ne mogu da lete, ali sa daljim porastom temerature vazduha pipa leti. Nakon prezimljavanja imaga su polno nezrela i za formiranje polnih elemenata hrane se sa mladim biljkama šećerne repe.

Proizvođačima se preporučuje nekoliko preventivnih mera u cilju zaštite useva od ove štetočine:

  • plodored – prostorna izolacija
  • rana setva, setva semena sa većom energijom klijanja u cilju ranijeg i bržeg prerastanja osetljvih faza
  • setva lovnih pojaseva –gusto posejana repa na ivičnim delovima novog repišta
  • kopanje lovnih kanala najpre oko starih repišta, a zatim i oko novih repišta koji se po potrebi zaprašuju odgovarajućim insekticidima
  • svakodnevno obilaženje površina pod šećernom repom u najtoplijem delu dana.

U toku je ubrzani izlazak pipe sa mesta prezimljavanja. Potrebno je svakodnevno kontrolisati njive, a posebno ranije setve u najtoplijem delu dana od 11-16h, i u slučaju njene brojnosti veće od 1-3 jedinke na 10m2 prskati rubne delove ili cele njive sa odgovarajućim insekticidom.