Sabijanje zemljišta

05.01.2024. | Saveti
Sabijanje zemljišta

Optimalni uslovi za rast i razviće korenovog sistema, što je posebno važno kod šećerne repe, zahtevaju idealan odnos po 1/3 čestica zemljišta, vode i vazduha. Poljoprivredna mehanizacija je omogućila zamenu ljudskog rada i enormno povećanje produktivnosti rada, međutim istovremeno je dovela do ozbiljnog problema sabijanja zemljišta i kvarenja idealnog odnosa ova tri elementa na štetu vode i vazduha.

NEBRIGA O OSNOVNOM RESURSU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I OSNOVNOM IZVORU PRIHODA U VOJVODINI – ZEMLJIŠTU uzrok mnogobrojnih problema u proizvodnji, pojave različitih bolesti i nemogućnosti dostizanja prinosa koji ostvaruju evropski proizvođači.

Postoje mere kojima se može uticati na poboljšanje strukture zemljišta i smanjenje sabijanja zemljišta, a više o tome pročitajte u sledećem flajeru: 16-02-27-Sunoko-Sabijanje zemljišta-Flajer