Dani polja šećerne repe

05.06.2020. | Vesti i saopštenja
Dani polja šećerne repe

„Dani polja šećerne repe“
Ove sezone zasejano više šećerne repe u odnosu na prošlu godinu

Beograd, 5. jun 2020. godine – Tradicionalna manifestacija „Dani polja šećerne repe“ u organizaciji kompanije Sunoko, ove godine održana je na više lokacija kooperanta ove kompanije. Uprkos okolnostima tokom marta i aprila, posejano je između 36.000 i 37.000 ha, što je gotovo za četvrtinu više nego prošle godine, a kompanija Sunoko je ugovorila oko 28.000 ha zasejanih ovom industrijskom kulturom.
Trenutno se završavaju tretmani protiv uskolisnih korova i sledi najozbiljniji posao, a to je zaštita od bolesti lista – cerkospore. Ova bolest može dovesti i do 40% gubitka prinosa šećera po hektaru i zato joj se mora posvetiti posebna pažnja. Predstavnici kompanije „Sunoko“ su, sa proizvođačima razmenili iskustva i nova znanja o proizvodnji šećerne repe.
„Uprkos izazovima i specifičnim okolnostima setve šećerne repe ove godine, cilj kompanije Sunoko je da proizvodnja šećera bude, kao i do sada, konkurentna u evropskim i svetskim okvirima. Šećera ima dovoljno, kako za domaću potrošnju, tako i za rezerve. Ovom prilikom bih istakao važnost kontinuirane edukacije proizvođača ove ratarske kulture, jer bez praćenja tehnologija i najnovijih istraživanja iz oblasti zaštite useva i razmene dobre poljoprivredne prakse nema ni dobrih rezultata“, rekao je Slobodan Košutić, direktor kompanije Sunoko.
Glavna tema ovogodišnjih “Dana polja šećerne repe” je bila obuka poljoprivrednika povodom novog koncepta zaštite od cerkospore, u čemu sirovinskom sektoru Sunoka i kooperantima, veliku pomoć pruža Sunokov novi Istraživačko-razvojni centar, koji kompanija formira u Ljukovu, na čelu sa dr Nenadom Trkuljom.
Kompanija Sunoko, članica MK Group, je sa svoja 3 proizvodna centra najefikasniji proizvođač šećera u jugoistočnoj Evropi sa godišnjim izvozom šećera od 150.000 tona.