Kompanija Sunoko obeležila „Dan polja šećerne repe“

02.06.2017. | Vesti i saopštenja
Kompanija Sunoko obeležila „Dan polja šećerne repe“

POSEJANO OKO 60.000 HEKTARA ŠEĆERNE REPE

Inđija, 2. jun 2017. – „Ove godine je u Srbiji šećernom repom zasejano oko 60.000 ha. Promenljivi vremenski uslovi koji su uključivali ekstremno visoke temperature krajem marta, a potom i izrazito niske temperature, mraz i sneg tokom aprila, uticali su na to da danas imamo deo površina sa izrazito neujednačenim biljkama i sklopove koji su 5-10% manji u odnosu na prethodnu godinu“, istakao je mr Ljubiša Radenković, direktor kompanije Sunoko na manifestaciji „Dan polja šećerne repe“.

Tradicionalna manifestacija ove godine održala se na parceli imanja „Agrounija“ d.o.o. kod Inđije,  u organizaciji kompanije Sunoko, članice MK Group. Kompanija Sunoko je poljoprivrednicima predstavila aktuelno stanje na tržištu šećerne repe, nove tehnologije, kao i najsavremeniju poljoprivrednu mehanizaciju koja se koristi u cilju povećanje prinosa šećerne repe.

Radenković je tom prilikom izjavio i da se tržište šećera relativno oporavilo što daje dodatnu ekonomsku stabilnost ovoj privrednoj grani. „Sveukupne promene na svetskom tržištu, a pogotovo reforma na tržištu Evropske Unije u smislu ukidanja proizvodnih kvota od oktobra ove godine, povećaće pritisak na tržište, te se ne može očekivati povećanje cene šećera. Upravo iz tog razloga, povećanje profita i održanje konkurentnosti šećerne repe može se postići jedino boljim prinosom šećera po hektaru“, objasnio je g.Radenković i istakao da je za to neophodna primena najnovijih saznanja i poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse.

Istovremeno, neophodna je i promena politike zakupa državnog zemljišta na dugoročni model jer bi se na taj način doprinelo proširenju plodoreda, a samim tim olakšalo i planiranje ukupne ratarske proizvodnje i zaštite useva. Često se, zbog kasnog ulaska u posed, dešava da se obrada zemljišta i đubrenje vrši nablagovremeno i neadekvatno što značajno utiče na manje prinose i slabije opšte stanje šećerne repe. „U Srbiji postoje proizvođači koji ostvaruju prinose šećera i preko 11 i 12 t po hektaru, ali je prosek od oko 9-10 t/ha i dalje na relativno niskom nivou u odnosu na zapadnoevropske proizvođače, što znači da postoji ogroman potencijal za unapređenje ove proizvodnje“, dodao je g.Radenković.

U prethodnih nekoliko godina štete izazvane pojavom Cerkospore su bile značajne, zbog čega je pokrenuta široka koordinisana akcija svih relevantnih učesnika sa ciljem da se postigne pun uspeh u zaštiti useva, odlični prinosi i visoke zarade. G. Radenković istakao je da je Sunoko u prošloj godini uspeo da značajno unapredi zaštitu od ovog uzročnika bolesti kao i da je u narednom periodu potrebno posvetiti dodatnu pažnju kako bi list ostao što zdraviji i obezbedio bitnu pretpostavku za osiguranje što boljih prinosa i sadržaja šećera.

Skupovi poput „Dana polja šećerne repe“ jedan su od načina da najnovija saznanja i tehnologije u proizvodnji te poljoprivredne kulture pronađu put do njihove praktične primene.