Sunoko očekuje 29.000 ha pod šećernom repom

17.03.2020. | Vesti i saopštenja
Sunoko očekuje 29.000 ha pod šećernom repom

Šećerna repa će ove godine biti zasejana na 20 do 25% većim površinama nego lane.

Setva šećerne repe je počela, a naša kompanija Sunoko očekuje oko 29.000 ha pod ovom industrijskom kulturom, dok će samo proizvodni centar Vrbas pokriti 15.000 ha. Rade Miljević, direktor sirovinskog sektora šećerane u Vrbasu za televizijsku emisiju „Brazde“ govorio je o ugovorenim površinama i cenama šećerne repe po hektaru.
„Naši kooperanti i proizvođači imaju uslove već od septembra meseca. Ponudili smo 34 evra po toni šećerne repe i dodatno, određenu maržu“, istakao je Miljević.
Ove godine se očekuje da će biti posejano između 36.000 i 37.000 ha što je gotovo za četvrtinu više nego prošle godine, kada je zabeležen istorijski minimum u proizvodnji slatkog korena.