Investicije u PC Kovačica

Kompanija Sunoko, lider u šećernoj industriji, u potpunosti je društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim zaposlenima i lokalnoj zajednici i, a svi proizvodni procesi se odvijaju tako da se ne naruši životna sredina.

Svake godine se izdvajaju značajne svote novca, pa je tako u toku 2013. i 2012. godine u cilju zaštite životne sredine, poboljšanja kvaliteta šećera i smanjenja potrošnje energije u PC Kovačica ukupno investirano preko 2 miliona evra.

Najveća pojedinačna investicija odnosila se na dekalcifikaciju u koju je uloženo 1.165.000 evra. Oko pola miliona evra je uloženo u rekonstrukciju otparne stanice i ugradnju pločastih izmenjivača, sa ciljem smanjenja potrošnje energije i manje emisije gasova na kotlovima.