Investicije u PC Vrbas

Kompanija Sunoko je odgovorna, društveno aktivna i ekološki svesna kompanija. Svake godine se izdvajaju značajne svote novca kako bi se unapredili tehnološki procesi, pri čemu se vodi računa da sve proizvodne delatnosti budu u skladu sa očuvanjem zdravog prirodnog okruženja.

U cilju zaštite životne sredine, smanjenja potrošnje energije, poboljšanja bezbednosti i kvaliteta proizvoda, u PC Vrbas u toku 2012. i 2013. godine, investirano je oko 5 miliona evra. Najveća pojedinačna investicija u 2012. godini iznosila je 900 hiljada evra, koji su uloženi u dekalcifikaciju, sa ciljem poboljšanja kvaliteta šećera i smanjenja potrošnje energije. U 2013. godini ugrađeni su turbina i generator od 700 hiljada evra čime je postignuto smanjenje potrošnje električne energije.

I u 2014.godini se sprovode investicije predviđene budžetom za ovu godinu, a kao društveno odgovrna kompanija koja ima razvijenu ekološku svest planiran je i niz akcija sa ciljem da se skrene pažnja na važnost očuvanja životne sredine.