Kompanija /

Društvena odgovornost

Kompanija Sunoko prepoznaje važnost društveno odgovornog poslovanja brinući se o svojim zaposlenima, uzimajući aktivno učešće u životu lokalne zajednice i ostvarujući partnerske odnose sa svojim okruženjem.

Podrška obrazovanju

Svesni da je rad u realnom poslovnom okruženju od izuzetne važosti za edukaciju mladih ljudi, studentima i diplomcima pružamo mogućnost da boraveći u našoj kompaniji, steknu praktična i savremena znanja.

Finansijska podrška

Životu zajednice u kojoj poslujemo doprinosimo kroz brojne donatorske, sponzorske i humanitarne aktivnosti. Svakog meseca prihvatilištu za odrasla i stara lica doniramo 150kg šećera, dok svake godine, mališanima kojima je potrebna pomoć (socijalno ugrožena deca i deca sa smetnjama u razvoju) s ljubavlju poklanjamo novogodišnje paketiće.