Proizvodni centri /

Pećinci

Pecinci

Nekada fabrika šećera „Donji Srem” , a danas Proizvodni centar u Pećincima je jedna je od najmodernijih u regionu. Tokom kampanje prerade šećerne repe, ova fabrika beleži najveći preradni kapacitet.

Lokacija:
Proizvodni centar Vrbas, 1,5 km južno od naselja Pećinci i 45 km zapadno od Beograda.

Zaposleni:
U fabrici šečera radi 127 stalno zaposlenih radnika, 7 radnika na određeno vreme i oko 140 sezonskih radnika.

Kapaciteti:
Fabrika dnevno preradi 8.000 tona repe i proizvede 1.150 tona šećera. Na godišnjem nivou kapaciteti prerade šećerne repe dostižu 800.000 tona, što predstavlja petinu godišnjeg roda repe u Srbiji.

  

Preuzmite sertifikate:

EMS - Pećinci sertifikat - do maja 2024 EMS - Pećinci sertifikat - do maja 2024

OHS - Pećinci do feb 2022 OHS - Pećinci do feb 2022

 Edit GMP - Pećinci do jan 2023 Edit GMP - Pećinci do jan 2023

FSSC - Pećinci - do juna 2021 FSSC - Pećinci - do juna 2021

Košer-Pećinci-do-sept-2021 Košer-Pećinci-do-sept-2021