Kompanija /

MK Group

Kompanija Sunoko, koja posluje u sastavu MK Group sistema, je najveći proizvođač i izvoznik šećera u Srbiji, dok se u Evropi pozicionirala kao jedan od najefikasnijih.
MK Group je jedna od vodećih holding kompanija u Srbiji i regionu iz oblasti agrara, bankarstva i turizma. U više desetina preduzeća holdinga, na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima angažovano je 7.000 ljudi. MK Group je danas među najvećim i najsnažnijim kompanijama u domaćem agraru. Kao primer, navešćemo podatak da je MK Group najveći proizvođač i izvoznik ratarskih kultura iz Srbije, u prvom redu kukuruza, ali i pšenice, soje, ječma i suncokreta. Takođe je i najveći proizvođač svinja u Srbiji. Dodatno, u svom vlasništvu ima skladišta, silose, mlinove, fabrike za proizvodnju stočne hrane, i svu neophodnu infrastrukturu za savremeno bavljenje agrarnim biznisom i šećernom industrijom.
Zahvaljujući savremenom menadžmentu, korišćenju mehanizacije poslednje generacije i implementaciji najsavremenijih tehnoloških rešenja, MK Group danas ima zavidnu međunarodnu poziciju, a veličinu, snagu i evropski koncept poslovanja najbolje ilustruju brojne i dugogodišnje poslovne relacije s partnerima iz Nemačke, Austrije, Francuske, Velike Britanije, Italije, Švajcarske, Grčke i Rusije.
Više o predsedniku MK Group, možete pročitati na linku: Miodrag Kostić.