Kompanija /

MK Group

MK-GROUP

Kompanija Sunoko, koja posluje u sastavu MK Group sistema, je najveći proizvođač šećera u Srbiji, dok se u Evropi pozicionirala kao jedan od najefikasnijih.

MK Group je jedna od vodećih holding kompanija u Srbiji i jedna od većih vertikalno integrisanih poljoprivrednih kompanija u Evropi. U više desetina preduzeća, MK Group na stalnim, honorarnim i sezonskim poslovima angažuje oko 7.000 ljudi. Danas je MK Group, sa sedištem u Beogradu, jedan od najvećih i najuspešnijih poslovnih sistema u zemlji i predstavlja lidera u agrarnoj i šećernoj industriji u Srbiji. Trenutno obrađuje, ugovara proizvodnju i trgovinu na oko 265.000 ha zemlje u Srbiji i Ukrajini.

Naša osnovna poslovna delatnost je proizvodnja i trgovina poljoprivrednim proizvodima. MK Group je danas među najvećim i najsnažnijim kompanijama u domaćem agraru. Kao primer, navešćemo podatak da je MK Group najveći proizvođač i izvoznik ratarskih kultura iz Srbije, u prvom redu kukuruza, ali i pšenice, soje, ječma i suncokreta. Uz poljoprivrednu proizvodnju, veoma smo aktivni i na polju industrije šećera. Predstavljamo najveće proizvođače i izvoznike šećera. Takođe smo i najveći proizvođač svinja u Srbiji. Dodatno, u svom vlasništvu imamo skladišta, silose, mlinove, fabrike za proizvodnju stočne hrane, i svu neophodnu infrastrukturu za savremeno bavljenje agrarnim biznisom i šećernom industrijom. Osim navedenih primarnih oblasti poslovanja, MK Group posluje i u oblasti mesne industrije i obnovljivih izvora energije koje se kontinuirano razvijaju stalnim ulaganjem i usavršavanjem. Ostale sfere poslovanja MK Group su: turizam, finansijske i IT usluge, kao i trgovina nekretninama.

Zahvaljujući savremenom menadžmentu, korišćenju mehanizacije poslednje generacije i implementaciji najsavremenijih tehnoloških rešenja, MK Group danas ima zavidnu međunarodnu poziciju, a veličinu, snagu i evropski koncept poslovanja najbolje ilustruju brojne i dugogodišnje poslovne relacije s partnerima iz Nemačke, Austrije, Francuske, Velike Britanije, Italije, Švajcarske, Grčke i Rusije.

 

Više o predsedniku MK Group, možete pročitati na linku: Miodrag Kostić.